The Social Selling System: การผันผู้ติดตามให้กลายมาเป็นลูกค้าของแบรนด์

(บทความนี้แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษที่เขียนโดย Kim Walsh Phillips, Founder of Powerful Professionals, เมษายน 2020) วันนี้จะโพสต์อะไรอีกดีเนี่ย? ถ้าเคยต้องสร้าง Content บนโลกโซเชียล ความคิดนี้ต้องผุดขึ้นมาในหัวไม่ต่ำกว่าพันครั้งแน่ๆ แบรนด์ในปัจจุบันนอกจากจะต้องสร้าง Engagement ให้คนมากด Like, Comment และ Share โพสต์จากเพจแล้ว ยังต้องสามารถเปลี่ยนยอดตัวเลขออนไลน์เหล่านั้นให้กลายมาเป็นเม็ดเงินให้กับแบรนด์ให้ได้ การผันผู้ติดตามบนโลก Social ให้กลายมาเป็นลูกค้าของแบรนด์นั้นไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิด แบรนด์แค่ต้องสร้างคอนเทนต์ที่สะท้อนถึง You, Me and Us โดยที่ You คือผู้ติดตาม Me คือตัวแบรนด์ และ Us แทนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค ฟังดูเหมือนชื่อหนังรักโรแมนติก แต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือสูตรการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคผ่านการหาจุดเชื่อมความสนใจ ที่จะช่วยผันผู้ติดตามให้กลายมาเป็นลูกค้าของแบรนด์ได้นั่นเอง หัวใจสำคัญของสูตรนี้คือการวางโครงสร้าง Content ให้มีเนื้อหาการสร้างความไว้วางใจและ Engagement เป็นสัดส่วนร้อยละ 85 ส่วนอีกร้อยละ 15 คือเนื้อหาที่กระตุ้นให้เกิด Call-to-Action จากฝั่งผู้ติดตาม หลักการง่ายๆ […]