เกร็ดเล็กๆของ LINE sticker ที่คุณอาจไม่รู้

สติกเกอร์ไลน์ถือเป็นหนึ่งใน Digital Product ที่เป็นที่นิยมบนแอปพลิเคชัน LINE มาตั้งแต่แรกเริ่ม โดยสินค้าดังกล่าวสามารถซื้อ ขาย และใช้งานผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันทีและตลอดเวลา แต่ใครจะรู้ว่าภายใต้สินค้าที่ทุกคนคุ้นเคยและมีประสบการณ์การใช้งานมาแล้วนี้ จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่แม้กระทั่งคนที่ส่งสติกเกอร์ไลน์ทุกวัน ก็ยังไม่รู้ UNBOX จึงขอพาผู้อ่านทุกท่านไปเรียนรู้กันค่ะ รู้หรือไม่? สติกเกอร์ไลน์ในเครื่องของคุณรับบทเป็น ‘Key Opinion Leader (KOL)’ อยู่นะ สติกเกอร์ไลน์ เป็น KOL ได้อย่างไรนะ? หากการจ้าง Influencers หรือผู้มีอิทธิพลทางความคิดเพื่อใช้ในการโปรโมทสินค้าและการใช้งานเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกสนใจและคล้อยตาม การส่งสติกเกอร์ไปหาผู้อื่นก็ทำหน้าที่ใกล้เคียงแบบนั้นเช่นกัน การได้เห็นการใช้งานสติกเกอร์ในแต่ละครั้งเปรียบเหมือนการได้รับการยิงโฆษณาโดยอัตโนมัติ อย่างไรหากการรับนั้นผู้ใช้ได้มี Customer Experience ที่ดีตั้งแต่การพบเห็น สนใจ และตัดสินใจซื้อภายในแอปได้ทันที ก็ถือว่าสติกเกอร์ไลน์ตัวนั้นๆได้ทำหน้าที่ KOL ให้สินค้าได้สำเร็จแล้ว หากมองอีกมุมหนึ่งผู้ส่งสติกเกอร์เองก็ยังรับหน้าที่เป็น Content Creator สร้างบทสนทนาให้แก่สติกเกอร์ตัวนั้นๆโดยไม่รู้ตัวด้วยนะ (ภาพประกอบจากสติกเกอร์ Circle Dukdik V.15 ©Circle Dukdik https://store.line.me/stickershop/product/19977) ในกรณีนี้ผู้ที่สามารถโปรโมทได้โดนใจกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด อาจไม่ใช่นักการตลาดที่เก่งที่สุด แต่เป็นผู้ใช้งานจริงที่มี Shared Experience […]