Mood Tone และ Branding

Mood & Tone เป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง Branding เพราะแบรนด์ไม่ใช่คน ไม่ได้มีรูปพรรณสัณฐาน จึงต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างในการสร้างแบรนด์ให้มีจุดเด่น หรือเกิด Character ที่คนจำได้ นอกจากน้ำเสียง เนื้อหาที่นำเสนอ และทิศทางของการดำเนินการแล้ว Mood & Tone ซึ่งเป็นการแสดงรสนิยมของแบรนด์ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปั้นจุดเด่นให้กับแบรนด์ได้ ข้อดีของการคุม Mood & Tone 1. เพิ่มมูลค่าของแบรนด์ เวลาที่คนเลือกซื้อสินค้านอกจากดูเรื่องคุณภาพและราคาแล้ว ก็มีเรื่องอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพราะผู้ซื้อแต่ละคนอยากได้สินค้าไปใช้แสดงภาพลักษณ์และรสนิยมของตัวเอง การคุมโทนสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนให้กับแบรนด์ จึงทำให้แบรนด์จับอารมณ์ของผู้ซื้อได้มากขึ้น ผู้ซื้อจะนึกภาพตามได้ง่ายว่าถ้าเอาสินค้าของแบรนด์ไปใช้แล้ว พวกเขาจะมีภาพลักษณ์อย่างไร จะรู้สึกอย่างไรเมื่อใช้แบรนด์นี้ นอกจากนี้ การคุมโทนยังทำให้แบรนด์ดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เพราะแสดงว่าแบรนด์มีวินัยและความสม่ำเสมอในการทำสินค้าและนำเสนอโฆษณาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยิ่งคุมโทนได้ดียิ่งสะท้อนความปราณีตและความตั้งใจที่ดีในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า 2. ง่ายต่อการทำโฆษณา ทำให้หน้า Profile ของแบรนด์บน Social Media ดูมีระเบียบ มีทิศทาง เกิดโดดเด่นน่าติดตามขึ้นมา และยังสะดวกต่อการทำโฆษณาอีกด้วย เพราะสีและการจัดวางที่เป็นเอกลักษณ์ของเราจะสะดุดตาคนที่เคยผ่านตาแบรนด์ของเราแล้วได้ง่าย (Starbucks นางเงือกสีเขียวและขาวที่กลายเป็นตัวแทนของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี คล้ายเป็นสัญลักษณ์ของ Upper-Middle Class ไปแล้ว […]