Facebook Ad

Beginner Level

Unbox Your Facebook Ad Tips!
ใช้เวลาในการเรียน 4 ชั่วโมง​
การโฆษณาสินค้าหรือธุรกิจผ่าน Facebook สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองได้ นอกจากนี้ Facebook มีโฆษณามีหลายรูปแบบให้เลือก ที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้า หรือทำให้เหมาะกับแต่ละธุรกิจ หรือวัตถุประสงค์ของการโฆษณา ที่สำคัญสามารถวัดผลได้เป็นตัวเลข ดังนั้น Facebook จึงเป็นทำการตลาดดิจิทัลที่สำคัญเป็นอันดับแรกๆ ที่นักการตลาดไม่ควรมองข้าม!

คอร์สนี้เหมาะกับใคร:
• เจ้าของธุรกิจ และ/หรือ ร้านค้า
• พนักงานบริษัทที่ต้องดูแลในการทำโฆษณาบน Facebook
• ผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องการทำโฆษณาและสอบ Facebook Blueprint Certificates
• ผู้สนใจทั่วไป
• ผู้ที่ไม่มีมีพื้นฐานการทำโฆษณาบน Facebook มาก่อน

การเตรียมตัว:
• เตรียม Laptop หรือสมาร์ทโฟน หรือ Tablet ที่มี Facebook
• ชื่อ Page สำหรับทำโฆษณา
• รูปภาพ Profile และ Cover Photo
• เตรียมรูปภาพ และข้อความสำหรับโฆษณา*
*จำเป็นต้องเตรียมมาล่วงหน้า เพื่อประหยัดเวลา

เนื้อหาที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้:
1. ภาพรวมและสิ่งที่ควรทราบเมื่อใช้งาน Facebook เพื่อทำการตลาด

2. ความแตกต่างระหว่าง Facebook ส่วนตัว Facebook Group และ Facebook Page

3. โครงสร้างการทำโฆษณาผ่านระบบ Facebook

4. การสร้างแฟนเพจ (Facebook Page)
• การเลือกประเภท Fanpage อย่างไรให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ
• การตั้งชื่อ Fanpage และเทคนิคการตั้งรูป Profile & Cover ให้โดดเด่น

5. การตั้งค่าหน้าบ้านและหลังบ้าน (Front-end & Back-end Setup)
• การตั้งค่าข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ (About) เพื่อประโยชน์ในเชิง SEO
• การตั้งค่า Tab เมนูหน้า Fanpage ให้ง่ายและสะดวกกับลูกค้า
• การตั้งค่าขั้นสูงเพื่อจัดการ Fanpage เช่น การจัดการ Review, Comment, Tag
• การตั้งค่าระบบ Inbox ข้อความต้อนรับ และตอบกลับอัตโนมัติ
• การตั้งค่า Post และ Ads Format ต่างๆ

6. วัตถุประสงค์ของการโฆษณาแต่ละแบบคืออะไร และควรเลือกใช้อย่างไร
• วัตถุประสงค์เพื่อสร้าง Brand Awareness
• วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม Engagement
• วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขาย (สำหรับผู้ที่มี Website)

7. วิธีการเลือกลุ่มเป้าหมาย (Target Audience) ให้ตรงกับธุรกิจ
• กลุ่มเป้าหมายแบบกว้าง (Core Audience)
• กลุ่มเป้าหมายที่เลือกเอง (Custom Audience)
• กลุ่มเป้าหมายที่มีความคล้ายกลุ่มตั้งต้น (Lookalike Audience)

8. เรียนรู้ระบบการชำระเงินของ Facebook และการตั้งงบประมาณ (Budget)

9. การเลือกตำแหน่งการวางโฆษณา (Placement) ที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ หรือวัตถุประสงค์

10. รูปแบบการทำโฆษณาทั้งหมดที่ Facebook อนุญาตให้ทำได้
• การเพิ่มความ Creative เข้าไปในโฆษณาเพื่อให้ผลลัพธ์ดีขึ้น

11. Workshop วางแผนการทำโฆษณาผ่านโครงสร้างที่กำหนดให้ (Framework) และเตรียมตัวการทำโฆษณาจริง

Intermediate Level

Unbox Your Facebook Ad Tips!
ใช้เวลาในการเรียน 3 ชั่วโมง
การโฆษณาสินค้าหรือธุรกิจผ่าน Facebook สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองได้ นอกจากนี้ Facebook มีโฆษณามีหลายรูปแบบให้เลือก ที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้า หรือทำให้เหมาะกับแต่ละธุรกิจ หรือวัตถุประสงค์ของการโฆษณา ที่สำคัญสามารถวัดผลได้เป็นตัวเลข ดังนั้น Facebook จึงเป็นทำการตลาดดิจิทัลที่สำคัญเป็นอันดับแรกๆ ที่นักการตลาดไม่ควรมองข้าม!

คอร์สนี้เหมาะกับใคร:
• เจ้าของธุรกิจ และ/หรือ ร้านค้า
• พนักงานบริษัทที่ต้องดูแลในการทำโฆษณาบน Facebook
• ผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องการทำโฆษณาและสอบ Facebook Blueprint Certificates
• ผู้สนใจทั่วไป
• ผู้ที่มีพื้นฐานการลงโฆษณาบน Facebook มาแล้ว

การเตรียมตัว:
• เตรียม Laptop หรือสมาร์ทโฟน หรือ Tablet ที่มี Facebook
• Facebook Page ที่ต้องการจะโฆษณา
• เตรียมรูปภาพ และข้อความสำหรับโฆษณา*
• บัตรเครดิต / เดบิต เพื่อใช้ชำระเงินค่าโฆษณา
*จำเป็นต้องเตรียมมาล่วงหน้า เพื่อประหยัดเวลา

เนื้อหาที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้:
1. การตรวจสอบและปรับปรุงหน้า Page เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

2. กฎและข้อห้ามสำคัญในการทำโฆษณา (Advertising Policy)
• วิธีการตรวจสอบโฆษณาของทีม Facebook
• ข้อควรระวังของธุรกิจ 7 ประเภทที่มีความเสี่ยงในการละเมิดกฎ
• เทคนิคและวิธีทำโฆษณาอย่างถูกต้อง ไม่เข้าข่ายการละเมิดกฎ

3. แนะนำเครื่องมือ Business Manager และสร้างบัญชี (Account) สำหรับการทำโฆษณาเชิงลึก
• ระดับของการเพิ่มผู้ดูแล (Admin)
• การใช้งานข้อมูลเชิงลึก (Page Insights)
• ศึกษาพฤติกรรมของคนที่ติดตาม Fanpage ของเรา
• ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เราสนใจ
• การสร้างบัญชีโฆษณา (Ads Account)

4. การตั้งค่าระบบชำระเงินค่าโฆษณา (Payment)
• เชื่อมต่อบัตรเครดิต และ/หรือ PayPal เพื่อชำระเงินค่าโฆษณา
• การป้องกันไม่ให้เงินรั่วไหลไปเกินงบประมาณที่กำหนด

5. เทคนิคการเลือกกลุ่มเป้าหมายขั้นสูง (Advanced Targeting) และการสร้างกลุ่มเป้าหมายโดยละเอียด

6. การสร้างโฆษณาในแบบ Single & Carousel

7. Workshop การเพิ่มยอด Page Like โดยใช้เครื่องมือ Power Editor โดยใช้งบประมาณเพียง 30 บาท
• เริ่มต้นเลือกวัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง
• การทำ A/B Testing เพื่อวัดผลโฆษณาและนำมาปรับปรุงในภายหลัง
• เลือกวิธีการชำระเงิน และคำนวณค่าใช้จ่าย พร้อมประมาณการณ์ผลลัพธ์
• สร้างโฆษณาและปรับแต่งให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เลือกไว้

8. ตั้งค่าการติดตามผลเพื่อใช้ดูรายงานโฆษณาที่ทำไป โดยใช้เครื่องมือ Ads Manager
• ศึกษาความหมายของ Metrics หรือตัววัดผลต่างๆ
• ตั้งค่า Metrics ที่สำคัญสำหรับธุรกิจของคุณ
• จัดการหน้าตา Report เพื่อให้ง่ายต่อการวัดผลในครั้งต่อๆไป

Advanced Level

Unbox Your Facebook Ad Tips!
ใช้เวลาในการเรียน 3 ชั่วโมง
การโฆษณาสินค้าหรือธุรกิจผ่าน Facebook สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองได้ นอกจากนี้ Facebook มีโฆษณามีหลายรูปแบบให้เลือก ที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้า หรือทำให้เหมาะกับแต่ละธุรกิจ หรือวัตถุประสงค์ของการโฆษณา ที่สำคัญสามารถวัดผลได้เป็นตัวเลข ดังนั้น Facebook จึงเป็นทำการตลาดดิจิทัลที่สำคัญเป็นอันดับแรกๆ ที่นักการตลาดไม่ควรมองข้าม!

คอร์สนี้เหมาะกับใคร:
• เจ้าของธุรกิจ และ/หรือ ร้านค้า
• พนักงานบริษัทที่ต้องดูแลในการทำโฆษณาบน Facebook
• ผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องการทำโฆษณาและสอบ Facebook Blueprint Certificates
• ผู้สนใจทั่วไป
• ผู้ที่มีพื้นฐานการลงโฆษณาบน Facebook มาแล้ว และต้องการศึกษาการใช้งานในเชิงลึก

การเตรียมตัว:
• เตรียม Laptop หรือสมาร์ทโฟน หรือ Tablet ที่มี Facebook
• Facebook Page ที่ต้องการจะโฆษณา
• เตรียมรูปภาพ และข้อความสำหรับโฆษณา*
• บัตรเครดิต / เดบิต เพื่อใช้ชำระเงินค่าโฆษณา
*จำเป็นต้องเตรียมมาล่วงหน้า เพื่อประหยัดเวลา

เนื้อหาที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้:
1. ทำโฆษณาจริง ด้วยวัตถุประสงค์ Post Engagement (เพิ่มการมีส่วนร่วมกับโพสต์) โดยใช้เครื่องมือ Power Editor
• เรียนรู้การทำ A/B Testing เพื่อวัดผลโฆษณาและนำมาปรับปรุงในภายหลัง
• เทคนิคการสร้างกลุ่มเป้าหมายขั้นสูงจากผู้ที่เคยมีส่วนร่วมกับเพจ
• เลือกวิธีการชำระเงินและคำนวณค่าใช้จ่ายพร้อมประมาณการณ์ผลลัพธ์
• สร้างโฆษณารูปแบบขั้นสูง: Image / Carousel / Slideshow

2. ทำโฆษณาจริง ด้วยวัตถุประสงค์ Traffic (เพิ่มการกดเข้าชมเว็บไซต์ หรือส่งข้อความ) โดยใช้เครื่องมือ Power Editor
• เรียนรู้การทำ A/B Testing เพื่อวัดผลโฆษณาและนำมาปรับปรุงในภายหลัง
• เทคนิคการสร้างกลุ่มเป้าหมายขั้นสูงจากผู้ที่เคยเข้าเว็บไซต์หรือเคยซื้อสินค้า
• การติดตั้งโค้ด Facebook Pixel ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ที่มีเว็บไซต์
• วิธีการตรวจสอบและศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้าชมเว็บไซต์จาก Facebook Pixel
• สร้างโฆษณารูปแบบขั้นสูง: Link Ad / Canvas

3. ทำโฆษณาจริง ด้วยวัตถุประสงค์ Lead Generation (เก็บข้อมูลลูกค้า) โดยใช้เครื่องมือ Power Editor
• เทคนิคการสร้างกลุ่มเป้าหมายขั้นสูงจากผู้ที่กรอกแบบฟอร์ม
• สร้างโฆษณารูปแบบขั้นสูง: Lead Form เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าแบบอัตโนมัติ

4. ตั้งค่าการติดตามผลเพื่อใช้ดูรายงานโฆษณาที่ทำไป โดยใช้เครื่องมือ Ads Manager
• ศึกษาความหมายของ Metrics หรือตัววัดผลต่างๆ
• ตั้งค่า Metrics ที่สำคัญสำหรับธุรกิจของคุณ
• จัดการหน้าตา Report ของคุณเพื่อให้ง่ายต่อการวัดผลในครั้งต่อๆ ไป

Intensive 24 Hours

Unbox Facebook Ad Tools in 24 Hours!
ใช้เวลาในการเรียน 4 วัน วันละ 6 ชั่วโมง
เรียนรู้การใช้เครื่องมือทั้งหมดในการทำโฆษณาบน Facebook แบบเจาะลึกอย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่ 0 ถึง 100 เพื่อเปลี่ยนเงินค่าโฆษณาเป็นผลลัพธ์ที่คุ้มค่ามากที่สุด

การโฆษณาสินค้าหรือธุรกิจผ่าน Facebook สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองได้ นอกจากนี้ Facebook มีโฆษณามีหลายรูปแบบให้เลือก ที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้า หรือทำให้เหมาะกับแต่ละธุรกิจ หรือวัตถุประสงค์ของการโฆษณา ที่สำคัญสามารถวัดผลได้เป็นตัวเลข ดังนั้น Facebook จึงเป็นทำการตลาดดิจิทัลที่สำคัญเป็นอันดับแรกๆ ที่นักการตลาดไม่ควรมองข้าม!

คอร์สนี้เหมาะกับใคร:
• เจ้าของธุรกิจ และ/หรือ ร้านค้า
• พนักงานบริษัทที่ต้องดูแลในการทำโฆษณาบน Facebook
• ผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องการทำโฆษณาและสอบ Facebook Blueprint Certificates
• ผู้สนใจทั่วไป

การเตรียมตัว:
• เตรียม Laptop หรือสมาร์ทโฟน หรือ Tablet ที่มี Facebook พร้อมที่ชาร์จ
• เตรียม Email และ Password ที่ใช้ในการ Log In Facebook ส่วนตัว
• ชื่อ Facebook Page สำหรับทำโฆษณา
• รูปภาพ Profile และ Cover Photo
• รูปภาพสินค้าสำหรับสร้าง Product Shop
• รูปภาพสำหรับโปรโมทในทุก Campaign และ Ad Formats
• บัตรเครดิต / เดบิต เพื่อใช้ชำระเงินค่าโฆษณา

เนื้อหาที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้:
Class 1: Introduction to Facebook Advertising (3 ชั่วโมง)
1. Social Media Marketing สำคัญอย่างไร ทำไมต้องเลือก Facebook

2. ความแตกต่างของ Facebook แต่ละประเภท เพื่อทำธุรกิจ

3. โครงสร้างการทำโฆษณาผ่านระบบ Facebook
• วัตถุประสงค์เพื่อสร้าง Brand Awareness
• วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม Engagement
• วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขาย (สำหรับผู้ที่มี Website)

4. วิธีการเลือกลุ่มเป้าหมาย (Target Audience) ให้ตรงกับธุรกิจ
• กลุ่มเป้าหมายแบบกว้าง (Core Audience)
• กลุ่มเป้าหมายที่เลือกเอง (Custom Audience)
• กลุ่มเป้าหมายที่มีความคล้ายกลุ่มตั้งต้น (Lookalike Audience)

5. เรียนรู้ระบบการชำระเงินของ Facebook และการตั้งงบประมาณ (Budget)

6. การเลือกตำแหน่งการวางโฆษณา (Placement) ที่เหมาะสมกับธุรกิจหรือวัตถุประสงค์

7. รูปแบบการทำโฆษณาทั้งหมดที่ Facebook อนุญาตให้ทำได้
• การเพิ่มความ Creative เข้าไปในโฆษณาเพื่อให้ผลลัพธ์ดีขึ้น

8. กฎและข้อห้ามสำคัญในการทำโฆษณา (Advertising Policy)
• เรียนรู้วิธีการตรวจสอบโฆษณาของทีม Facebook
• ข้อควรระวังของธุรกิจ 7 ประเภทที่มีความเสี่ยงในการละเมิดกฎ
• เทคนิคและวิธีทำโฆษณาอย่างถูกต้อง ไม่เข้าข่ายการละเมิดกฎ

Class 2: Get Started from the Ground up (3 ชั่วโมง)
1. การสร้างแฟนเพจ (Facebook Page)
• การเลือกประเภท Fanpage อย่างไรให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ
• การตั้งชื่อ Fanpage และเทคนิคการตั้งรูป Profile & Cover ให้โดดเด่น

2. การตั้งค่าหน้าบ้านและหลังบ้าน (Front-end & Back-end Setup)
• การตั้งค่าข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ (About) เพื่อประโยชน์ในเชิง SEO
• การตั้งค่า Tab เมนูหน้า Fanpage ให้ง่ายและสะดวกกับลูกค้า
• การตั้งค่าขั้นสูงเพื่อจัดการ Fanpage เช่น การจัดการ Review, Comment, Tag
• การตั้งค่าระบบ Inbox ข้อความต้อนรับ และตอบกลับอัตโนมัติ
• การตั้งค่า Post และ Ads Format ต่างๆ

3. แนะนำเครื่องมือ Business Manager และสร้างบัญชี (Account)
สำหรับการทำโฆษณาเชิงลึก
• ระดับของการเพิ่มผู้ดูแล (Admin)
• การใช้งานข้อมูลเชิงลึก (Page Insights)
• ศึกษาพฤติกรรมของคนที่ติดตาม Fanpage ของเรา
• ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เราสนใจ
• การสร้างบัญชีโฆษณา (Ads Account)

4. การตั้งค่าระบบชำระเงินค่าโฆษณา (Payment)
• เชื่อมต่อบัตรเครดิต และ/หรือ PayPal เพื่อชำระเงินค่าโฆษณา
• การป้องกันไม่ให้เงินรั่วไหลไปเกินงบประมาณที่กำหนด

5. Workshop การเพิ่มยอด Page Like โดยใช้เครื่องมือ Power Editor
• เริ่มต้นเลือกวัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง
• เทคนิคการเลือกกลุ่มเป้าหมายขั้นสูง และการสร้างกลุ่มเป้าหมายโดยละเอียด
• วิธีการชำระเงิน และคำนวณค่าใช้จ่าย พร้อมคาดการณ์ผลลัพธ์
• สร้างโฆษณาและปรับแต่งให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เลือกไว้ (ภาพนิ่ง หรือ Slideshow)

Class 3: Learning from Past Performance (3 ชั่วโมง)
1. แนะนำเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมดผ่านบัญชีธุรกิจ (Business Manager)
• เครื่องมือสำหรับวางแผนและวิจัย
• เครื่องมือสำหรับสร้าง
• เครื่องมือสำหรับวัดผล
• เครื่องมือรวบรวมสื่อและโฆษณา
• เครื่องมือขั้นสูงสำหรับผู้ที่มี Website ขายของ

2. ตั้งค่าการติดตามผลเพื่อใช้ดูรายงานโฆษณาที่ทำไป โดยใช้เครื่องมือ Ads Manager
• ศึกษาความหมายของ Metrics หรือตัววัดผลต่างๆ
• ตั้งค่า Metrics ที่สำคัญสำหรับธุรกิจของคุณ
• จัดการหน้าตา Report ของคุณเพื่อให้ง่ายต่อการวัดผลตลอดเวลา
• สรุปผลจากโฆษณาที่ทำ และสร้างกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพไว้ใช้ในโฆษณาครั้งต่อไป

3. การสร้างกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพ (Audience Creation)
• การสร้างกลุ่มเป้าหมายที่เลือกเองจากฐานข้อมูล เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
• การสร้างกลุ่มเป้าหมายที่เลือกเองจากผู้ใช้งานที่มีความเกี่ยวข้องกับ Fanpage
• การสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงกับต้นฉบับ และวิธีการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

4. วางแผนทำโฆษณาเพื่อสร้างการรับรู้และความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
• หลักการวางแผนและจัดตารางการทำ Content บน Fanpage
• เทคนิคที่ควรรู้ก่อนปล่อย Content ออกสื่อ
• ปรึกษาและรับ Feedback จากแผนการทำ Content ที่วางไว้

Class 4: Boost Engagement with Social Media Content (3 ชั่วโมง)
1. เข้าใช้งาน Publishing Tools เครื่องมือสำหรับนักทำเนื้อหา (Content) บน Facebook
• ตัวจัดการ Post
• ตัวจัดการวีดีโอ
• ตัวจัดการข้อมูล Lead
• ตัวจัดการ Canvas
• ตัวจัดการร้านค้าและระบบการชำระเงิน
• ตัวจัดการเสียง

2. ลงมือทำ Content Post ในรูปแบบ Album และ Canvas
• บอกเล่าเรื่องราวผ่านทาง Album Content
• เทคนิคและวิธีการสร้าง Album Content ให้ออกมาน่าสนใจ และเป็นไปตามกฎข้อบังคับของ Facebook
• บอกเล่าเรื่องราวที่ยาวกว่าเดิมด้วย Canvas
• เริ่มต้นสร้างจาก Canvas Template ที่ Facebook มีให้
• ปรับเปลี่ยนและเริ่มต้นสร้าง Canvas Template เป็นของธุรกิจตัวเอง

3. Workshop ด้วยวัตถุประสงค์ Post Engagement (เพิ่มการมีส่วนร่วมกับ Post) โดยใช้เครื่องมือ Power Editor
• ทดลองใช้กลุ่มเป้าหมายขั้นสูง (Advanced Targeting) ที่เลือกเอง เช่น ผู้ที่เคยมีส่วนร่วมกับ Fanpage เป็นต้น
• เลือกวิธีการชำระเงินและคำนวณค่าใช้จ่ายพร้อมประมาณการณ์ผลลัพธ์
• สร้างโฆษณารูปแบบขั้นสูง: Image / Carousel / Slideshow

Class 5: Boost Engagement with Social Media Content (3 ชั่วโมง)
1. กรณีศึกษา (Case Study) จากธุรกิจต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จจากการลงโฆษณาบน Facebook ในทุกกระบวนการ
• สร้างการรับรู้ในแบรนด์ผ่านทาง Facebook Fanpage
• สร้างฐานลูกค้าแบบ Cross-platform (Facebook – Instagram – LINE@)
• สร้างฐานลูกค้าจาก Offline ไปยัง Online
• สร้างฐานลูกค้าจาก Online ไปยัง Offline
• สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านหลากหลายช่องทาง
• สร้างยอดขายบนเว็บไซต์ หรือ ช่องทางอื่นๆ

2. เปิดร้านออนไลน์แบบไม่ง้อ Website ด้วย Facebook Shopping Section
• เริ่มต้นติดตั้งระบบร้านค้าให้กับ Fanpage
• สร้าง Product Shop Section และสร้าง Product
• เทคนิคการสร้าง Product และตั้งค่ารายละเอียดอย่างครบถ้วน
• ตั้งราคาและแบ่งสินค้าตามรุ่น Size สี หรือจำนวนใน Stock
• จัดกลุ่มสินค้าเป็น Product Collection เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
• ทดลองใช้ Product Tag ในการทำ Promote บน Post ต่างๆ

3. ตั้งค่าระบบรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและ Online Banking
• จัดการสินค้าและระบบการรับชำระเงินผ่าน Facebook Chat
• ผูกบัญชีเพื่อรับรายได้จาก Payment Gateway ส่วนกลาง
• การเพิ่มตัวเลือกการจัดส่ง ราคา และการออกใบแจ้งหนี้ (Invoice)

4. เรียนรู้วัตถุประสงค์ Store Visit สำหรับเพิ่มจำนวนลูกค้าหน้าร้าน
• ตั้งค่าสถานที่สำหรับธุรกิจที่มีหลายสาขา
• สร้างแคมเปญโฆษณาสำหรับแต่ละสาขาภายในครั้งเดียว
• วิธีการวัดผลด้วยเครื่องมือ Offline Conversion Tracking

Class 6: Acquire New Customer with Immersive Ads (3 ชั่วโมง)
1. รู้จักการทำ A/B Testing ที่ถูกต้องเหมาะสม
• ทำการทดลองเรื่องกลุ่มเป้าหมาย และเช็คจำนวนทับซ้อนระหว่างแต่ละกลุ่ม
• ทำการทดลองเรื่อง Creative ที่หลากหลายในเวลาเดียวกัน
• ทำการทดลองเรื่องตำแหน่งที่วางโฆษณา
• การสร้าง Campaign โฆษณาพร้อมกันหลายชุด ผ่าน Bulk Upload

2. Workshop ด้วยวัตถุประสงค์ Lead Generation (เก็บข้อมูลลูกค้า) โดยใช้เครื่องมือ Power Editor
• เทคนิคการสร้างกลุ่มเป้าหมายขั้นสูงจากผู้ที่กรอกแบบฟอร์ม
• สร้างโฆษณารูปแบบขั้นสูง: Lead Form เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าแบบอัตโนมัติ

3. เรียนรู้วัตถุประสงค์ Dynamic Product Ads
• รู้จักการทำงานของ Dynamic Product Ads
• ตั้งค่า Dynamic Product Feed แบบ Manual ด้วย CSV file

4. Workshop ด้วยวัตถุประสงค์ Traffic (Clicks) โดยใช้เครื่องมือ Power Editor
• สร้างโฆษณารูปแบบขั้นสูง: Collection Ads
• สร้าง Product Catalog Feed เพื่อใช้งานใน Collection Ad​

Class 7: Move from Insights to Action (3 ชั่วโมง)
1. ศึกษาเครื่องมือวิจัยพฤติกรรมผู้ใช้งาน Facebook ทั่วโลกด้วย Audience Insights
• เจาะลึกพฤติกรรมและความสนใจของกลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียด
• วิเคราะห์ข้อมูลประชากรและดู Trend โดยรวมเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
• สร้างกลุ่มเป้าหมายที่น่าจับตามองเพื่อติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

2. ศึกษาเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ติดตาม Fanpage ด้วย Page Insights
• วิเคราะห์ภาพรวมของผู้ติดตามและสำรวจ Feedback ทั้งแง่บวกและแง่ลบ
• เจาะลึกรายละเอียดทุก Action ตั้งแต่ Reach, Likes, Reactions, Message, Views
• เกาะติดความเคลื่อนไหวของคู่แข่งด้วย Competitors Analysis

3. ทดลองใช้งาน Campaign Planner ก่อนซื้อโฆษณาจริง
• เรียนรู้วิธีการวางแผนและคำนวณงบประมาณที่เหมาะสมสำหรับทำโฆษณา
• ประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้น และตั้งเป้าหมายสำหรับปรังปรุงโฆษณาชุดต่อไป

4. เจาะลึกระบบประมูลของ Facebook
• ทำความเข้าใจวิธีการชำระเงินและวิธีการประมูล
• วิธีการเลือกใช้ประเภทของงบประมาณและกำหนดวันเวลา
• ป้องกันไม่ให้โฆษณาใช้งบประมาณเกินกำหนด
• วิธีการคำนวณ Bidding ด้วยจำนวนเงินที่เหมาะสมในการประมูลโฆษณา
• เทคนิคการประมูลอย่างไรให้ชนะในราคาที่คุ้มค่า

Class 8: Advanced Integration and Scale Beyond Facebook (3 ชั่วโมง)
1. พื้นฐานระบบการทำงานของ Facebook กับ Platform ภายนอก
• ความสำคัญของการเชื่อมต่อกับ Platform อื่นๆ
• การเชื่อมต่อ Facebook กับ Website
• การเชื่อมต่อ Facebook กับ Mobile Application
• การเชื่อมต่อ Facebook กับ Google Analytics
• การเชื่อมต่อ Facebook กับ Chat Bot
• การเชื่อมต่อ Facebook กับ Lead Generation Platform

2. ทำความเข้าใจ Facebook Pixel ตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ Website ประสบความสำเร็จ
• Facebook Pixel คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร
• การติดตั้ง Facebook Pixel เพื่อเก็บสถิติผู้เข้า Website ด้วย Base Code
• การติดตั้ง Facebook Pixel เพื่อเก็บพฤติกรรมเชิงลึกด้วย Custom Event
• การตรวจสอบความถูกต้อง และเช็คความสมบูรณ์ในการติดตั้งด้วย
Facebook Pixel Helper
• การอ่านผลจาก Facebook Pixel Analytics
• การสร้างกลุ่มเป้าหมายจาก Facebook Pixel ด้วยพฤติกรรมเชิงลึก
• การวัดผลจาก Facebook Pixel และข้อควรระวังในการใช้งาน

3. ลงมือทำจริง ด้วยวัตถุประสงค์ Traffic (เพิ่มการกดเข้าชมWebsite หรือส่งข้อความ) โดยใช้เครื่องมือ Power Editor
• เรียนรู้การทำ A/B Testing เพื่อวัดผลโฆษณาและนำมาปรับปรุงในภายหลัง
• เทคนิคการสร้างกลุ่มเป้าหมายขั้นสูงจากผู้ที่เคยเข้า Website หรือเคยซื้อสินค้า
• การติดตั้งโค้ด Facebook Pixel ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ที่มี Website
• วิธีการตรวจสอบและศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้าชม Website จาก Facebook Pixel
• สร้างโฆษณารูปแบบขั้นสูง: Link Ad / Canvas