CV Creation Workshop

CV Presentation Workshop

CV Creation Workshop

 

Unbox Your Future Career Opportunity!

ใช้เวลาในการเรียน 3 ชั่วโมง

สิ่งที่สำคัญและขาดไม่ได้เลยสำหรับการสมัครงาน คือ CV หรือประวัติส่วนตัวโดยย่อ CV เป็นเอกสารการสมัครงานหรือเรียนต่อที่ใช้กันมากมายทั่วโลก ซึ่งเป็นการบอกเล่าตัวตนของเราผ่านกระดาษ ดังนั้นความท้าท้ายคือ ทำอย่างไรให้ CV ของเราดูดีได้ในสายตา HR หรืออาจารย์มหาวิทยาลัย ภายใน 10 วินาที

เวิร์คช็อปนี้เหมาะกับใคร:

• นิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจหางานในบริษัทซึ่งต้องการ CV ภาษาอังกฤษ
• ทุกท่านที่มีความสนใจหางานใหม่ซึ่งต้องการ CV ภาษาอังกฤษ

การเตรียมตัว:

• เตรียม Laptop และ E-mail ส่วนตัว 
• เตรียมข้อมูลส่วนตัว
• เลือกงานที่ต้องการสมัครมา 3-5 งาน

เนื้อหาที่คุณจะได้รับจากเวิร์คช็อปนี้:

1. รู้จัก CV, Resume, Cover Letter, Introduction Email 
• เหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไร ควรใช้ในสถานการณ์ใด

2. รู้จักตัวเอง 
• ตัวเราเอง มีจุดเด่นที่ไหน
• การดึงจุดเด่น จุดแข็ง ออกมาเขียนใน CV 
• การจัดลำดับความสนใจในงาน

3. รู้จักงานที่สมัคร
• การวิเคราะห์และตีความตำแหน่งงาน งานไหน เน้นอะไร 
• การจัดลำดับความสำคัญของ Job requirement ต่างๆ
• การใส่ความสามารถที่เรามีให้ตรงกับงาน
• การปรับ CV ปรับนิด ผลกระทบมาก

4. รูปแบบ CV ที่นิยม จัดวางหน้ากระดาษอย่างไร 
• สีและรูปแบบตัวอักษรที่ควรใช้ 
• การใส่ข้อมูลในส่วนต่างๆ เขียนยังไงให้น่าสนใจที่สุด 
• การทำ Summary of Qualification โดดเด่นเฉพาะตัว 
• การเลือกใช้คำศัพท์ การหาคำเหมือน คำคล้าย และคำบรรยายที่เหมาะสม

5. Workshop การเขียน CV ร่วมกัน 
• พร้อมการให้ความเห็นจากผู้ร่วมเวิรค์ช็อป
• และการให้คำแนะนำเป็นการส่วนตัวจาก Facilitator

6. Wrap Up ข้อควรทำในการส่ง CV

Unlock Your Full Potential

พูดคุยกันได้ที่

  • Facebook Social Icon
  • Line
  • Instagram Social Icon

UNBOXBKK

@UNBOX

@unboxbkk

080-428-9565

2018 © Project MNP Co., Ltd. All Rights Reserved.