Google AdWords (SEM & GDN)

Baby Beginner Level

Unbox Your Business Opportunity!
ใช้เวลาในการเรียน 2 ชั่วโมง​
เปิดโอกาสทางธุรกิจกับการทำโฆษณาบน Google Search (SEM) และ Google Display Network (GDN)

คอร์สนี้เหมาะกับใคร:
• ผู้ประกอบการ SME ผู้ที่มีธุรกิจ หรือ สนใจทำธุรกิจของตนเอง
• ผู้ที่มีความสนใจทำการตลาดออนไลน์ และลงโฆษณาบน GoogleSearch และ Google Display Network เพื่อเพิ่มยอดขาย หาลูกค้า เปิดโอกาสใหม่ๆ
• ผู้ที่ต้องการเปิดแผนกการตลาดออนไลน์ภายในบริษัท แทนการใช้งานผ่านเอเจนซี่
• ผู้ที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติม
• ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานใดๆเกี่ยวกับ Google AdWords และต้องการคำแนะนำตั้งแต่เริ่มต้น

การเตรียมตัว:
• เตรียม Laptop ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เนตได้ พร้อมที่ชาร์จ
• เตรียม Email เพื่อใช้ในการลงทะเบียน
• เตรียมบัตรเครดิตเพื่อใช้ในการลงทะเบียน
• เตรียม Website ของคุณ

เนื้อหาที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้:
1. เริ่มต้นง่ายๆ กับการลงทะเบียนใช้ Google Marketing
• การลงทะเบียน Google AdWords
• การเพิ่มลดผู้ร่วมงานใน Google AdWords Account
• การเปิดบิลลิ่ง (Billing) ทุกแบบ

2. การอ่านหน้าจอ (Interface) ของ Google AdWords
• การอ่านหน้าจอ Google Adwords อะไรอยู่ส่วนไหน
• การเปลี่ยนรูปแบบเก่าและใหม่
• การดึงรายงาน Google AdWords
• ความหมายและการใช้งานตัวย่อพื้นฐาน เช่น CPC, CTR, CPV, CPM

3. การตั้งค่าการใช้งานของหน้าจอ (Interface) Google AdWords ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ
• การตั้งค่าการรายงานผลแต่ละแบบ
• การปรับ ลด มุมมองการดูของ Google AdWords

4. ความสามารถพื้นฐานของ Google AdWords
• ประเภทของแคมเปญการทำ SEM แต่ละชนิดที่ทำได้ใน Google AdWords
• ทำความเข้าใจ Quality Score และ Bidding System
• ความเหมือนและความต่างของ SEM (Search), GDN (Google Display Network) และ Search Network with Display Select (SNDS)

5. การสร้างแคมเปญแรก แบบพื้นฐานของ Google AdWords
• การสร้างแคมเปญครั้งแรก (สอนแบบพิ้นฐาน)

Beginner Level

Unbox Your Business Opportunity!
ใช้เวลาในการเรียน 3 ชั่วโมง
เปิดโอกาสทางธุรกิจกับการทำโฆษณาบน Google Search (SEM) และ Google Display Network (GDN)

คอร์สนี้เหมาะกับใคร:
• ผู้ประกอบการ SME ผู้ที่มีธุรกิจ หรือ สนใจทำธุรกิจของตนเอง
• ผู้ที่มีความสนใจทำการตลาดออนไลน์ และลงโฆษณาบน Google Search และ Google Display Network เพื่อเพิ่มยอดขาย หาลูกค้า เปิดโอกาสใหม่ๆ
• ผู้ที่ต้องการเปิดแผนกการตลาดออนไลน์ภายในบริษัท แทนการใช้งานผ่านเอเจนซี่
• ผู้ที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติม
• ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการทำ Google AdWords มาก่อน

การเตรียมตัว:
• เตรียม Laptop ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เนตได้ พร้อมที่ชาร์จ
• เตรียม URL ของ Website ที่ต้องการโฆษณา
• เตรียม Google AdWords Account

เนื้อหาที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้:
1. Search Engine Marketing (SEM) การนำสินค้าไปอยู่บน Google Search
• ประเภทและประโยชน์ของ SEM
• การสร้างแคมเปญ (Campaign) และการตั้งค่าเบื้องต้น
• การจัดโครงสร้างของแคมเปญ (Campaign Structure) แบบไหนจึงจะดีที่สุด
• การเลือกคีย์เวิร์ด (Keywords) คีย์เวิร์ดใดต้องใส่เงินเท่าไหร่ ประมูลอย่างไร
• การเพิ่ม Quality Score และเพิ่มโอกาสการขึ้นเป็นอันดับแรก
• การทำส่วนขยาย เพิ่มพื้นที่โฆษณาโดยไม่เสียเงินเพิ่ม

2. Google Display Network (GDN) การนำสินค้าไปอยู่บนเว็ปไซต์ที่นอกเหนือจาก Google
• ประเภทและประโยชน์ของ GDN
• การสร้างแคมเปญ (Campaign) และการตั้งค่าเบื้องต้น
•การจัดโครงสร้างของแคมเปญ (Campaign Structure) แบบไหนจึงจะดีที่สุด
• การเลือกลูกค้าทำอย่างไร เลือกกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) แบบไหน เหมาะกับธุรกิจเราที่สุด
• เทคนิคการทำ Banner ให้โดนใจ
• การทำประมูล ต้องใส่เงินเท่าไหร่ ประมูลอย่างไร

3. วางแผนอย่างไร และควรใช้คีย์เวิร์ด (Keyword) แบบไหน จึงจะเด่นโดนใจ
• การวิเคราะห์คีย์เวิร์ด (Keyword) ในหมวดหมู่สินค้า
• การใช้ Keywords Planner
• การทำ A/B Testing

4. หลักการคิดคำโฆษณา มีกี่อันถึงใช่ เขียนแบบไหนโดนสุด
• การเขียนโฆษณา ทั้งแบบใหม่ แบบเก่า และแบบ Dynamic

5. Google AdWords ดูยากวุ่นวาย ควรเลือกประเภทไหน และเซ็ทอัพ (Set Up) อย่างไร ถึงจะใช่สำหรับธุรกิจเรา
• ประเภทและความสามารถของGoogle Marketing แต่ละชนิด
• การตั้งค่าเบื้องต้น

6. การวัดผล
• เทคนิคการวัดผลโฆษณษา แบบไหนถึงเรียกว่าดี
• วิธีการทำ Report และการอ่าน Interface
• การทำ A/B Testing

Intermediate Level

Unbox Your Business Opportunity!
ใช้เวลาในการเรียน 3 ชั่วโมง
เปิดโอกาสทางธุรกิจกับการทำโฆษณาบน Google Search (SEM) และ Google Display Network (GDN)

คอร์สนี้เหมาะกับใคร:
• ผู้ประกอบการ SME ผู้ที่มีธุรกิจ หรือ สนใจทำธุรกิจของตนเอง
• ผู้ที่มีความสนใจทำการตลาดออนไลน์ และลงโฆษณาบน Google Search และ Google Display Network เพื่อเพิ่มยอดขาย หาลูกค้า เปิดโอกาสใหม่ๆ
• ผู้ที่ต้องการเปิดแผนกการตลาดออนไลน์ภายในบริษัท แทนการใช้งานผ่านเอเจนซี่
• ผู้ที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติม
• ผู้ที่มีพื้นฐาน และมีประสบการณ์การทำการตลาดผ่าน Google AdWords มาก่อน

การเตรียมตัว:
• เตรียม Laptop ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เนตได้ พร้อมที่ชาร์จ
• เตรียม Google AdWords Account ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน พร้อมรหัสผ่าน

เนื้อหาที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้:
1. การเลือกใช้หน้าจอแสดงผล และ การอ่านข้อมูลเชิงลึก
• การจัดระเบียบหน้าจอแสดงผลของ Google AdWords แบบต่างๆ
• การอ่านข้อมูลของ Google AdWords แบบต่างๆ
• การเปรียบเทียบข้อมูลของ Google AdWords แบบต่างๆ
• การเปรียบเทียบการทำงานที่เหมือนและแตกต่างระหว่างอุปกรณ์แบบต่างๆ (คอมพิวเตอร์ มือถือ และแท็บเลต)

2. การตั้งค่าเชิงลึกของ Google AdWords
• การตั้งค่าประเภทของแคมเปญเชิงลึก
• การตั้งค่าสถานที่การแสดงผลเชิงลึก
• การตั้งค่าการแสดงผลของ Google AdWords เชิงลึก แบบต่างๆ

3. การเลือกค่าประมูลแบบต่างๆ (Bidding Strategies)
• ความหมายและการใช้งานค่า Bidding แบบต่างๆ
• ความเหมือนและแตกต่างของค่า Bidding แบบต่างๆ

4. การเลือกและตั้งค่าคำหลัก (Keywords) แบบต่างๆ
• เรียนรู้เกี่ยวกับ Quality Score คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร
• ประเภทและความสามารถของ Keywords แต่ละชนิด
• การเลือกประเภทของ Keywords ซึ่งเหมาะกับธุรกิจของคุณ
• การค้นหา Search Terms ซึ่งผู้ใช้ ใช้ในการค้นหาโฆษณาของคุณ
• การตั้งค่าประมูล (Bid) ที่เหมาะสมกับ Keywords ต่างๆ

5. การช่วงชิงพื้นที่ทำเลทองใน Google ด้วยส่วนขยาย (Ad Extensions) แบบต่างๆ
• ประเภทและความสามารถของ ส่วนขยาย (Ad Extensions) แต่ละชนิด
– Sitelink Extension
– Call Extension
– Highlight Extension
– Structured Snippet Extension
– Message Extension
– Location Extension
– Review Extension
• เรียนรู้หลักการและ Algorithm ในการแสดงผลของ ส่วนขยาย (Ad Extensions) แบบต่างๆ

6. การทำ Optimization ปรับปรุงแคมเปญให้ทำงานได้ดีขึ้น
• การทำ Optimization คืออะไร มีหลักการอย่างไร
• เทคนิคการปรับปรุงแคมเปญแบบต่างๆ

สำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

Unbox Google Marketing Solutions SEM for F&B Business!
ใช้เวลาในการเรียน 4 วัน วันละ 6 ชั่วโมง
ใหม่! ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน เพราะเราเข้าใจ ว่าทุกธุรกิจมีความต้องการที่แตกต่างกัน เปิดโอกาสทางธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม กับการทำโฆษณาบน Google Search แบบที่อัดแน่นพิเศษสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
*อบรมขั้นต้น ด้วยข้อมูล และเครื่องมือที่เหมาะกับผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด

คอร์สนี้เหมาะกับใคร:
• ผู้ประกอบการ SME ผู้ที่มีธุรกิจกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม หรือ สนใจทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มของตนเอง เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ รับทำอาหาร ขายส่งอาหาร
• ผู้ที่มีความสนใจทำการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) และโฆษณาบน Google เพื่อเพิ่มยอดขาย หาลูกค้า เปิดโอกาสใหม่ๆ และต้องการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
• ผู้ประกอบการที่อยากเพิ่มความรู้ หรือเปิดแผนกการตลาดดิจิทัลภายในบริษัท แทนที่การใช้งานเอเจนซี่
• ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

การเตรียมตัว:
• เตรียม Laptop ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เนตได้ พร้อมที่ชาร์จ
• เตรียม Google AdWords Account ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน พร้อมรหัสผ่าน

เนื้อหาที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้:
1. เริ่มต้นง่ายๆ กับ Google Marketing For F&B Services
• ข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับลูกค้าในปัจจุบัน
• F&B ธุรกิจประเภทนี้เหมือนและต่างกับประเภทอื่นยังไง
• โอกาสทางธุรกิจ F&B เหมือนลูกค้าเปลี่ยนไป ทำอย่างไรถึงจะจับได้อยู่หมัด

2. Google AdWords ดูยากวุ่นวาย เลือกประเภทไหน Set Up ยังไงจึงจะใช่สำหรับธุรกิจเรา
• ประเภทและความสามารถของ Google Marketing แต่ละชนิด

3. สิ่งที่ F&B ไม่มี ไม่ได้! Google My Business
• ประโยชน์และการใช้งาน Google My Business
• สอนการลงทะเบียน Google My Business ไม่กี่คลิก ร้านค้าของคุณก็จะเข้าไปอยู่ใน Google Directory

4. SEM – Search Engine Marketing การเอาสินค้าไปอยู่บน Google Search
• ประเภทและประโยชน์ของ SEM
• สอนคำศัพท์เทคนิคที่จำเป็น และการใช้
• การสร้างแคมเปญ (Campaign) และ ตั้งค่าเบื่องต้น
• การจัด structure แคมเปญ แบบใดจึงจะดีสุด

5. Keywords & Creative คำหลักและคำโฆษณา เรื่องง่ายๆที่หลายคนพลาด
• การเลือกคีย์เวิร์ด (Keyword) คีย์เวิร์ดไหนถึงจะใช่สำหรับเรา
• เจาะลึกประเภทของคีย์เวิร์ด เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ควรใช้แบบใด
• การเขียนคำโฆษณา เขียนแบบใดจึงจะตรงใจทั้งลูกค้า และระบบหลังบ้านของ Google

6. Ads Extension อยากให้คนโทรหา อยากให้คนมาที่ร้าน อยากให้คนแอดไลน์ ทำได้ฟรีๆ
• ประเภทและความสามารถของ ส่วนขยาย (Ad Extensions) แต่ละชนิด
– Sitelink Extension
– Call Extension
– Callout Extension
– Structured Snippet Extension
– Location Extension
• ทดลองเพิ่มส่วนขยายลดในแคมเปญ SEM ของคุณ
• เรียนรู้หลักการและ Algorithm ในการแสดงผลของ ส่วนขยาย (Ad Extensions) แบบต่างๆ

7. การวัดผลโฆษณา
• วัดผลอย่างไร แบบไหนจึงจะเรียกว่าดี
• วิธีการอ่าน Interface